Sau một thời gian dài hoãn lịch, cuối cùng phim điện ảnh "Girls 2 - Những cô gái và găng tơ" đã ấn định ngày phát hành chính thức ở Việt Nam.