Năm “đại gia” trong ngành công nghiệp công nghệ – Apple, Google, Amazon, Facebook và Microsoft – cơ bản đang kiểm soát một lĩnh vực riêng nhưng vẫn cạnh tranh với nhau bằng những cách khác nhau.

Bạn bật Google Map, nhập địa điểm đến, và ứng dụng sẽ cho bạn biết không những đường đi, mà còn cả thời gian dự tính một cách khá chính xác nữa. Nhưng bằng cách nào vậy?

Nếu như Google, Facebook và Amazon gần như chiếm lĩnh tin tức của truyền thông và thể hiện sức mạnh ở khắp các lĩnh vực thì bộ ba Baidu, Alibaba và Tencent (gọi tắt là BAT) của Trung Quốc cũng không hề kém cạnh.