Để giảm tồn kho, H&M có thể tung khuyến mại ở một số thị trường hoặc thậm chí để làm từ thiện, đồ tái chế.