100 máy bay nằm trong hợp đồng sẽ được Boeing chuyển giao cho Vietjet Air từ 2022 đến 2025.