Mới gia nhập Việt Nam vào cuối năm 2017, sàn thương mại điện tử Beecow đã thu hút hơn 51.000 sản phẩm và 3.000 nhà cung cấp dịch vụ trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Baskin Robbins, Phúc Long, CGV, Tini World… Hiện tại, Beecow đang miễn phí vậ...