Chỉ còn 9x đời đầu mới nhớ Mi Vân là hot girl thôi, học sinh cấp 3 bây giờ còn tưởng là chị em với Minh Hằng này!

Theo Ban Phát triển các chương trình môn học, môn Âm nhạc trong giáo dục phổ thông tổng thể có nhiều thay đổi so với hiện nay.