Ai chẳng có đôi lần chóng mặt khi đang ngồi bỗng đột ngột đứng dậy - nhưng mấy ai biết được nguyên nhân?