Có lẽ không cần đợi dân tình chê bôi mà có lẽ, chính bản thân các idol cũng không muốn nhìn lại hình tượng của mình nhiều năm về trước đâu.