Các nhà khoa học đều đồng loạt khẳng định rằng, việc ăn bỏng ngô bằng đũa sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn đấy!