Không phải đi diễn, không phải đi họp báo hay tham gia bất cứ một sự kiện quan trọng nào nhưng Hà Hồ vẫn ung dung đeo hẳn một dải nhẫn lấp lánh chói lòa để... đi ăn bánh.