Chúng ta có thể rút ra từ những bài học hay làm theo lời khuyên của các "sói già" công nghệ này.