Những thiết kế vĩ đại là những thiết kế trường tồn với thời gian và đóng góp những giá trị vĩnh cửu cho nhân loại. Đằng sau chai nước ngọt Coca-Cola hay chiếc máy ảnh Leica huyền thoại còn là những câu chuyện thú vị về lịch sử ra đời của chúng.