Hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục bổ sung xuống miền Bắc nước ta, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu và rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện. Hà Nội trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.