Rất nhiều người đã đổ ra đường mừng đội U23 Việt Nam chiến thắng khi chưa kịp ăn tối, nên đành "gặp gì ăn nấy", thậm chí, có gia đình còn trải chiếu trên vỉa hè để ăn uống "cho lại sức".