Mỹ Tâm chính là đại diện tiêu biểu cho đối tượng mà trăm ngàn phụ nữ ghen tị! Người đâu 37 tuổi rồi vẫn trẻ trung chẳng khác gì năm 18 trăng tròn, đã thế lại còn tưng tửng đầy thu hút.