Drew Houston, CEO của Dropbox mới đây đã chia sẻ những lời khuyên trong việc gây dựng và mở rộng doanh nghiệp.