Chiến dịch “It’s a Tide Ad” và “The Talk” giành hai giải Grand Prix tại hạng mục Film.