Chiến dịch “It’s a Tide Ad” và “The Talk” giành hai giải Grand Prix tại hạng mục Film.

Trước đây, agency đảm nhiệm công việc này là Mindshare của WPP.