Để đạt được học bổng năm 2017 cho sinh viên ngành y đa khoa Đại học Tân Tạo, các em phải có tổng điểm thi Đại học từ 25 điểm trở lên, điểm trung bình học bạ 3 năm THPT từ 7,0 và vượt qua kỳ phỏng vấn của Đại học Tân Tạo khi đăng ký vào Y Đa khoa.