Mới đây, công cụ Social Listening vận hành bằng tiếng Việt do chính người Việt phát triển có khả năng truy xuất toàn bộ số liệu (raw data) đã chính thức ra mắt, công cụ này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người dùng mạng xã hội tại Vi...

Ra đời hơn 2 năm trở lại đây, DAZIKZAK - công cụ Social Listening thuần Việt đầu tiên vận hành trong môi trường tiếng Việt do chính người Việt phát triển đã mang dịch vụ này đến gần hơn các doanh nghiệp (DN) đặc biệt là các DN Việt Nam có nhu cầu ...