Kem đánh răng chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày sẽ giúp giải quyết vấn nạn trùng sốt rét kháng thuốc. Hãy nhớ rằng sốt rét là căn bệnh giết chết nhiều người nhất trong lịch sử để hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu.