Những nhà nghiên cứu này đã sẵn sàng lấy bản thân ra để thử nghiệm nhằm chứng minh hướng đi đúng đắn của họ trong khoa học.

Không phải bất kì thí nghiệm tâm lý nào được thực hiện cũng mang lại những tác động tích cực. Và thí nghiệm Milgram là một trong những ví dụ điển hình.