Những khác biệt trong não bộ có thể khiến một số người có khả năng sáng tạo vượt trội hơn đa số. Và tin vui là có những cách để đào tạo nên một óc sáng tạo thiên tài.

Chỉ có những người cực kỳ đặc biệt mới làm được điều này thôi. Tuy nhiên, sự đặc biệt cũng có cái giá của nó.