Việt Nam lần này cũng xem được từ đầu tới cuối luôn, nên đừng bỏ lỡ hiện tượng này.