90% DN Việt Nam đầu tư vào tiếp thị trực tuyến, trong đó có tiếp thị di động.

Hiệp hội Tiếp thị Di Động đã kêu gọi nộp bài dự thi tranh giải thưởng SMARTIESTM, mở đầu cho một loạt sự kiện MMA Forum toàn Châu Á Thái Bình Dương.