Trong bối cảnh doanh thu cà phê hòa tan suy giảm, động lực chính cho Vinacafe Biên Hòa lại là nước tăng lực.

Lãi sau thuế của công ty đạt 146 tỷ đồng tương ứng với mức EPS đạt 5.508 đồng/cp, và đây cũng là mức lãi cao kỷ lục trong quý 1 của công ty này.