Nữ chủ tịch mới tại Vincom Retail từng là Tổng giám đốc tại Vincommerce - chủ đầu tư của hệ thống VinMart & VinMart+,. Bà cũng từng là Phó tổng giám đốc tại Deloitte Việt Nam.

Trong năm 2018, Vincom Retail có mục tiêu mở thêm khoảng 25 đến 30 trung tâm thương mại, hướng tới đạt con số 200 vào năm 2021.