Steven Spielberg là người đã thay đổi bức tranh dòng phim thương mại. Nhìn vào sự nghiệp làm phim của Steven Spielberg, ta có thể thấy cách tiếp cận “truyền thống” của nhà làm phim này đối với điện ảnh đã góp phần thúc đẩy sự phát triển về mặt kỹ ...

"Phải đập vỡ quả trứng thì mới làm được món trứng tráng". Muốn đạt một điều gì đó, bạn phải học cách chấp nhận rủi ro.

Mọi cải tiến đều có giới hạn, chỉ có sáng tạo mới làm nên đột phá giúp doanh nghiệp (DN) trường tồn. Muốn thúc đẩy sáng tạo, phải tạo năng lực sáng tạo dựa trên những nguyên tắc nhất định.

Tương tác và đối thoại với người tiêu dùng đã là một cách hay để tạo nên giá trị cho thương hiệu. Tốt hơn nữa là làm cho họ trở thành một phần của sản phẩm.