Thanh Sky được xem là gương mặt nổi bật của cộng đồng Người dẫn chương trình tại TP.HCM.