Cuộc thi được tổ chức nhằm đề cao khả năng sáng tạo của các agency và thương hiệu trong việc sử dụng print-ad để tăng cường sự gắn kết với người tiêu dùng.