Kế hoạch kinh doanh năm nay của Bibica chỉ có 53,3% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, trong khi yêu cầu thông qua tối thiểu là 65%.

Tiếng vỡ đôi hấp dẫn của thanh chocolate hoa quả sấy và các loại hạt ngũ cốc vừa ngon, vừa hấp dẫn nên tha hồ mà chụp ảnh sống ảo.