Có những câu chuyện lịch sử không được kể lại trên giấy, thế nhưng với sự ra đời của máy ảnh và các thiết bị ghi hình khác. Chúng ta có thể có được cái nhìn rõ rệt và thực tế về dòng chảy thời gian của nhân loại. Những gì sắp được vén màn trước mắ...

Loài hoa này đã xuất hiện trong xã hội loài người với lịch sử hơn 2000 năm, với nhiều tầng ý nghĩa tùy theo văn hóa và thời gian.