Ogilvy đã công bố việc tái cấu trúc agency với sứ mạng mới là mạng lưới sáng tạo toàn diện thống nhất với “ưu tiên phát triển thương hiệu” (makes brands matter). Đồng thời với việc tái cấu trúc, Ogilvy cũng đưa ra nhận diện thương hiệu mới.

Gã khổng lồ trong làng công nghệ đã chi khoản 1,5 tỷ USD cho các hoạt động marketing trong năm 2017.

Trước đây, agency đảm nhiệm công việc này là Mindshare của WPP.