Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là Internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu.

Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là Internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn: Brands Việt Nam

[Infographic] Xu hướng phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số
17 tháng trước
6779 lượt xem
Từ khóa Truyền thông Infographic