Cứ mãi có 5 lối tư duy mòn này sẽ khiến bạn chẳng bao giờ đi lên được đâu!

Đã bao nhiêu lần rồi bạn sợ hãi và ngại làm một việc gì đó chỉ vì nghĩ rằng "ý tưởng đó người ta đã làm rồi", hay tự gượng ép mình phải thật giỏi trong lĩnh vực đó thì mới dám làm. Tuy nhiên nếu bạn cho rằng nếu muốn thành công thì cần phải có chuyên môn xuất sắc, điều đó không sai nhưng cũng chưa hẳn quyết định hết 100% đâu bạn à!