Đây đều là những điểm khác biệt mà nữ giới và nam giới vẫn làm nhưng không hề nhận ra.

Chỉ có những người cực kỳ đặc biệt mới làm được điều này thôi. Tuy nhiên, sự đặc biệt cũng có cái giá của nó.