Cùng xem ngay bạn hay bị xấu hổ ở loại nào và nó ảnh hưởng ra sao đến bạn.

Đừng cố trừng trừng nhìn nhau và khiến mọi chuyện tệ hơn nhé.