Bạn nên chấp nhận một thực tế rằng, tình bạn cũng có thể thay đổi. Nhưng điều quan trọng là những năm tháng học trò các bạn đã ở bên nhau, cùng nhau có những kí ức đẹp đẽ. Sau này, mỗi chúng ta có thể có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhưng tình bạn ...