Sinh viên được học tiếng Anh hơn 50% thời lượng học tập, được liên tục học thực tế tại các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn cả trong và ngoài nước, môi trường học tập “chất hơn nước cất”… đã hình thành nên một nét rất riêng của sinh viên trường này.