Tính cả năm 2017, người dùng toàn cầu mua khoảng 1,5 tỉ máy smartphone, tăng nhẹ 1% so với 2016.