Starbucks tuyên bố sẽ loại bỏ ống hút nhựa khỏi hơn 28.000 cửa hàng của công ty này trên toàn cầu.

Chứng kiến người bố qua đời vì không có bảo hiểm, Howard Schultz quyết tâm thoát nghèo và trở thành tỷ phú.