Kế hoạch kinh doanh năm nay của Bibica chỉ có 53,3% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, trong khi yêu cầu thông qua tối thiểu là 65%.

Thị trường hàng tiêu dùng luôn là mảnh đất màu mỡ với các hãng quảng cáo khi các doanh nghiệp trong ngành này không thể ngừng xuất hiện trên truyền thông.