Ở một khía cạnh nào đó, Nhật Bản vẫn là một đất nước ôm trọn những cuộc sống cô đơn

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, tắm lâu là biểu hiện của sự cô đơn, bạn có thấy vậy không?