"Khối lượng vốn đổ vào thị trường đang chậm lại, ngay cả đối với quỹ đầu tư uy tín như của chúng tôi", Kyle Samani - đồng sáng lập Multicoin Capital chia sẻ.

Trong thị trường tiền mã hóa biến động, giá của 1 kg chuối có lẽ sẽ là ổn định nhất.