Công cuộc "chiếm lấy sự yêu mến từ người khác" sẽ trở nên tự nhiên và dễ thở hơn nếu bạn nằm lòng những mánh này. Đảm bảo không trật một li!

Các nhà khoa học đều đồng loạt khẳng định rằng, việc ăn bỏng ngô bằng đũa sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn đấy!