Facebook đang triển khai tính năng mới hỗ trợ người dùng có tên gọi là M. Tính năng này sẽ phân tích các cuộc trò chuyện của bạn trên ứng dụng Messenger và dựa vào đó đưa ra những gợi ý tương tác theo ngữ cảnh.